Prečo meniť olej?


Každý motorista sa raz dostane k výmene oleja. Otázka znie, ako často a aký olej.Motorový olej je v podstate veľmi zložitá vec. Olej musí spĺňať často krát veľmi protichodné vlastnosti. Musí byť dostatočne riedky, ale na druhej strane musí vytvárať dostatočne pevný mazací film a nemôže rýchlo stekať po stenách valcov. Tieto vlastnosti olejov vylepšujeme pridaním rôznych aditív. Tie pomáhajú olejom spĺňať aj tie najnáročnejšie požiadavky automobilov.


Prečo teda olej meniť? Minimálne preto, že to predpisuje výrobca automobilu.

Ale teraz vážne. Olej časom stráca svoje mazacie vlastnosti. Tieto vlastnosti olej stráca aj v prípade, že sa autom nejazdí. Preto výrobcovia predpisujú okrem kilometrového výkonu na výmenu aj časový interval, ktorý zväčša býva 1 rok. Oleje sa väčšinou menia po odjazdení 10000 - 15000 km alebo najneskôr po dvoch rokoch. Ako sme vyššie napísali, tento interval môže byť skrátený aj na jeden rok v prípade, že je motor viac namáhaný - športová jazda, časté studené štarty, jazda do kopcov a pod. Olej taktiež odporúčame vymeniť v prípade, že ste kúpili auto, kde nepoznáte skutočný výmenný interval oleja. Preto bude rozumné, starý olej vypustiť a naliať nový spolu s novým olejovým filtrom.


Výmena oleja pri osobných automobiloch:

Každý výrobca automobilu odporúča inú značku oleja. Napríklad Peugeot odporúča TOTAL, Renault odporúča ELF, Ferrari zase SHELL, Audi a VW napríklad Castrol. Samozrejme toto sú len odporúčania výrobcov automobilov. Takže ak zachováme rovnakú špecifikáciu a viskozitu oleja môžeme použiť olej aj od iného výrobcu oleja, než odporúča výrobca automobilu.


Často krát býva kritérium pre výber oleja aj cena. Túto možnosť by sme pri nových motoroch neodporúčali. Taktiež sa vyvarujte výberu oleja od neznačkových výrobcov, ktoré sú hojne predávané v našich supermarketoch. Samozrejme netvrdíme, že tieto oleje sú nekvalitné. Avšak sú vhodné skôr do starších typov vozidiel, ktoré nie sú tak náročné a citlivé na kvalitu oleja, ako dnešné moderné motory. Preto skutočne odporúčame používať do modernejších a nových vozidiel len kvalitné oleje, od značkových výrobcov, ktoré mnohokrát bývajú lacnejšie ako neznačkové oleje.


Ako sme vyššie písali, výmenný interval pri štandardnom spôsobe jazdy, ktorý často krát zahŕňa cestu do práce a z práce so studeným motorom, býva 10000 - 15000 km. Počas tohto obdobia si väčšina olejov zachováva svoje mazacie vlastnosti a dokonale chráni Váš motor. Pri zaťažovaní motora odporúčame tento interval skrátiť. Pri tomto spôsobe platí podobne ako pri rozvodoch vozidla, lepšie vymeniť skôr, než je plánovaná výmena, ako čakať čo sa udeje s motorom ak predlžujeme zbytočne výmenný interval.


Poznáme aj tzv. LONGLIFE výmenný interval, ktorý býva väčšinou 30000 km. Takto konštruované motory majú väčšinou aj čidlo, ktoré sníma kvalitu oleja a pri nedostatočnej kvalite Vám toto oznámi prostredníctvom palubného počítača. Potom Vám už nezostáva nič iné, ako zájsť s autom do servisu a olej vymeniť, poprípade ešte resetovať počítadlo pre výmenný interval.


Pri nákladných a úžitkových vozidlách sa nezriedka používa aj dlhší výmenný interval, ktorý za použitia vysokovýkonných olejov môže byť aj 100000 km.


Čo sa týka motocyklových motorov, odborníci odporúčajú meniť olej každý rok. V reále to znamená vymeniť olej pred ukončením sezóny a zazimovať motorku s novou náplňou. Pri výkonných motocykloch sa odporúča vymeniť olej každých 6000 km. Tak ako pri olejoch v osobných automobiloch, aj oleje v motocykloch strácajú svoje vlastnosti časom aj bez jazdenia.

Poďme sa bližšie pozrieť, aké vlastnosti vlastne motorový olej musí spĺňať:
(prevzaté z www.oleje.cz)

Oblast tření a opotřebení:
- minimalizace tření a opotřebení
- snížení spotřeby paliva
- odolnost olejového filmu proti protržení
- žádná povrchová poškození (pitting)
- uchování honovacích stop
- určité reakční teploty přísad
- přilnavost k třecím plochám

Oblast teploty a viskozity:
- tepelná stabilita
- odolnost proti oxidaci
- stanovený pokles viskozity za vysoké teploty
- viskozita, protočení motoru, čerpatelnost, tekutost za nízkých teplot
- co možná nejmenší závislost viskozity na teplotě
- mechanická stabilita ve střihu

Oblast čistoty - žádné zbytky:
- disperzní schopnosti
- detergentní účinky
- žádné uvolňování pístních kroužků - žádné zapékání pístních kroužků
- zabránění vzniku horkých kalů
- zabránění vzniku studených kalů
- odolnost vůči vodě
- žádné usazeniny na ventilech
- žádná tvorba usazenin ve spalovacím prostoru
- žádné samozápaly

Oblast dalších důležitých fyzikálních a chemických vlastností:
- ochrana před korozí
- neutralizační vlastnosti
- tepelná a oxidační stabilita
- snášenlivost s neželeznými kovy a laky
- snášenlivost s elastomerovým těsněním
- potlačení pěnivosti
- dobrá odlučivost vzduchu
- těsnící schopnost
- nízká těkavost
- dobrá tepelná vodivost - chladicí účinnost

Oblast aplikace:
- mísitelnost a snášenlivost s ostatními motorovými oleji
- záběhové vlastnosti
- dlouhé výměnné intervaly
- použitelnost v různých typech motorů
- trvale stejná kvalita
- žádné pachové zatížení
- žádné negativní vlivy na zdraví a životní prostředí

Čo sa týka olejov do prevodoviek, na tie nie sú kladené také vysoké nároky:
- minimální opotřebení převodovky
- úspora paliva
- výborné nízkoteplotní vlastnosti
- dlouhodobá (celoživotní) náplň převodovky
- snadné řazení
- nízká hlučnost
- univerzálnost použití
- výborné antikorozní vlastnosti
- nízká pěnivost
- snášenlivost s těsnícími materiály

Aký olej do motora?

Toto je častá otázka motoristov. Odpoveď je ale na ňu ľahká - taký olej, ktorý predpisuje a odporúča výrobca automobilu. Ak odporúča 10W40, potom takýto olej použijeme. Ak odporúča 5W40 tak sa poobzeráme po takomto oleji. Trochu zjednodušené, ale v podstate je to pravda. Samozrejme, nemôžeme zabúdať na špecifikáciu oleja. Pre porovnanie a bližšie informácie kliknite sem: špecifikácie olejov.

Neodporúčame dávať do motora olej vyššej špecifikácie alebo viskozity ako odporúča výrobca auta. Obvykle to motoru nič neprinesie, ale vy to pocítite v peňaženke. Taktiež nie je vhodné dávať do motora olej nižšej triedy. Takýto olej nemusí spĺňať všetky požiadavky výrobcu automobilu a časom môže prísť k poškodeniu motora.

Veríme, že sme mnohým z Vás pomohli v rozhodovaní sa, či olej už vymeniť, alebo počkáte, až poškodíte motor a potom vynaložíte niekoľko násobne vyššiu sumu na opravu motora ako na výmenu oleja.