Dvojhmotný zotrvačník



Ak máte vozidlo s dvojhmotným zotrvačníkom (po roku 2002 a vyššie) nenechávajte, ak parkujete z kopca alebo do kopca, zaradenú rýchlosť bez ručnej brzdy.

Uvoľnenie zotrvačníka prebieha takto: zaparkujete a stojíte na brzde a spojke, motor beží, zatiahnite ručnú brzdu, vypnite motor, pustite nožnú brzdu a až na koniec spojku. A teraz sa nám hmotnosť vozidla neprenáša cez pružiny zotrvačníka na motor. Zotrvačník vydrží dlhšie, neunavia sa pružné elementy zotrvačníka.



Vymieňajte olej v automatickej prevodovke pravidelne pri 60-90 tisíc km.